Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg
for Miljø og SundhedNyheder

Kommende møder
og kurser i Danmark

29.juni 2017:
Seminar om
fødevareoverf&oslsh;rte
sygdomme i Danmark
DTU Fødevareinstituttet
program og tilmelding

22.-25. august 2017:
Int. Conference and
Workshop on Occupational
Health and Safety in
Mining
Odense
hjemmeside

DHI kurser

SBI-kurser

Publikationer

19-05-17

Allergi

Nutritional factors and
allergic disease: from
infancy to adolescence,
IMM, Stockholm, 2016.
IMM

Antibiotikaresistens

EU Insights – Perceptions on
the human health impact of
antimicrobial resistance (AMR)
and antibiotics use in animals,
across the EU External Scientific,
Report,European Food Safety
Authority, 2017.
EFSA

Børn

Inheriting a sustainable world:
Atlas on children’s health and
the environment, WHO 2017.
WHO

Databaser

OpenFoodTox:
EFSA’s new one-click tool
for information on chemical hazards

Kemiske stoffer

Answers to frequently asked questions
to Hexabromocyclododecane (HBCD),
UmweltBundesamt december 2016.
UWBA

Kortlægning af Triclosan i kosmetiske.
produkter.Kortlægning af kemiske stoffer
i forbrugerprodukter nr. 152,
Miljøstyrelsen, 2016.
MST

Lithium, boron, cesium and other
potentially toxic metals in Swedish
well water, IMM Stockholm, 2017.
IMM

Microplastic in Danish wastewater -
Sources, occurrences and fate,
Environmental Project NO 1906,
Miljøstyrelsen, 2017.
MST

Oral Bioavailability of Nonpolar
Organic Chemicals in Soil for Use
in Human Health Risk Assessment,
Miljøprojekt nr. 1920,
Miljøstyrelsen, 2017.
MST

Risikovurdering af sundhedsskadelige
stoffer i bilers indeklima –
et forprojekt. Kortlægning af
kemiske stoffer i forbrugerprodukter
nr. 154, Miljøstyrelsen, 2017.
MST

Survey of triclosan in cosmetic
products. Survey of chemical
substances in consumer products
No. 152, Miljøstyrelsen, 2016.
MST

Luftforurening

The Effects of Policy-Driven Air
Quality.Improvements on Children’s
Respiratory Health, Research Report
190,The Health Effects Institute, 2017.
HEI

Kortlægning og risikovurdering af
partikel-og tungmetalemission fra
levende lys. Kortlægning af kemiske
stoffer i forbrugerprodukter nr. 156,
Miljøstyrelsen, 2017.
MST

State of Global Air Report.
The Health Effects Institute, 2017.
HEI

Nanomaterialer

NANoREG framework for the safety
assessment of nanomaterials,
JRC Science for Policy Report, 2017.
JRC

Støj

Managing exposure to noise in Europe,
EEA Briefing No 1/2017.
EEA

Andre

Danskernes arbejdsmiljø 2014,
NFA, 2016.
NFA

Faktablad om nikkel, GEUS 2016.
GEUS

Mapping Europe's environmental future:
understanding the impacts of global
megatrends at the national level,
EEA, 2017.
EEA

Miljöhälsorapport2017,
IMM, Stockholm.
IMM


Sundhedsstyrelsens Rådgivende
Videnskabelige Udvalg for Miljø og
Sundhed, der er nedsat 30. juni
2008, har som overordnet mål at
underbygge indsatsen for at
forebygge sygdomme relateret til
miljøfaktorer.
mere om udvalget

Denne side formidler viden om
rapporter og møder
samt relevante internet
sider inden for området miljø og
sundhed.
tekstversion og sitemap

Nyt på siden

29-05-17: Nyt nummer af miljø og sundhed©2008 Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed
Siden vedligeholdes af udvalgets faglige sekretær Hilde Balling.
Publiceret 1. juli 2008.