Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg
for Miljø og SundhedNyheder

Temadag
den 24. oktober 2016
Frist for tilmelding:
3.oktober kl. 12

Program og tilmelding

Kommende møder
og kurser i Danmark

DHI kurser

EuroCenters kursuskalender 2016

SBI-kurser

25. oktober 2016:
Regulation of
nanomaterials in Europe:
ideas and solutions
provided by NANoREG
i København
Invitation og tilmelding

25.-27.oktober 2016:
Safety and Risks of
Engineered Nanomaterials
(ENM), København
NIVA kursus
Tilmelding

27. oktober 2016:
13. Stressforskningskonference
København
Tilmelding

27.-28.oktober 2016:
Kursus: Risikovurdering
af miljøfremmede
stoffer, Aarhus Universitet
Tilmeldingsfrist 1. juli 2016
Tilmelding

Publikationer

03-10-16

Kemiske stoffer

Metabolites in urine samples
from Danish children and
women. Measured in the
Danish DEMOCOPHES population.
Pesticide research No. 164,
Miljøstyrelsen, 2016.
MST

Kortlægning af allergifrem-
kaldende stoffer i produkter
målrettet børn – legetøj
og kosmetik. Kortlægning af
kemiske stoffer i forbruger-
produkter, nr. 148,
Miljøstyrelsen, 2016.
MST

Pesticider i frugt og grønt-
2010-2014.Rangordning af
frugt og grøntsager.
DTU Fødevareinstituttet, 2016.
DTU

Survey of allergenic substances
in products targeted children –
toys and cosmetic products.
Survey of Chemical Substances
in Consumer Products No. 148,
Danish EPA, 2016.
EPA

Luftforurening

Digitalt Danmarkskort over
luftforureningen. Luften
på din vej,Nationalt
Center for Miljø og Energi,
Aarhus Universitet, 2016.
NCE

Sykdomsbyrde som følge
av luftforurensning i Oslo,
Folkehelseinstituttet i
Norge, 2016.
FHI

10-08-16

Børn

Barn, miljø og helse.
Risiko- og helsefremmende
faktorer, maj 2016.
Folkehelseinstituttet i Norge

Forskning

EU-Information, nr. 2 - juni 2016

Kortlægning af forskning,
udvikling og innovation
i Danmark, 2016.
Uddannelses- og
Forskningsministeriet

Kemiske stoffer

Chlorinated phosphorous-based
flame retardants in children’s
articles containing foam.
Background for content and
possibilities for prevention
in the EU.
Environmental project No. 1855, 2016.
Miljøstyrelsen

Emission of microplastics and
potential mitigation measures:
Abrasive cleaning agents,
paints and tyre wear, juli 2016.
RIVM

Toluene
Evaluation of health hazards
and proposal of health based
quality criteria for drinking
water and soil.
Environmental project no. 1874, 2016.
Miljøstyrelsen

Luftforurening

Adverse Reproductive Health
Outcomes and Exposure to
Gaseous and Particulate-Matter
Air Pollution in Pregnant
Women.
Research Report nr. 188, juli 2016.
The Health Effects Institute

Ambient and Controlled Particle
Exposures as Triggers for Acute
ECG Changes.
Research report, nr. 186, maj 2016.
The Health Effects Institute

Causal Inference Methods
for Estimating Long-Term
Health Effects of Air
Quality Regulations.
Research Report nr. 187, maj 2016.
The Health Effects Institute

Diesel Engine Exhaust, juni 2016.
The Nordic Expert Group for
Criteria Documentation
of Health Risks from Chemicals
and the Dutch Expert Committee
on Occupational Safety
GUPEA

Nanomaterialer

Risk Assessment and
Regulations of Nanomaterials
in Norway and Russia, maj 2016.
Folkehelseinstituttet I Norge

Årsberetninger

Årsberetning 2015,
DCE-Nationalt Center
for Miljø og EnergiSundhedsstyrelsens Rådgivende
Videnskabelige Udvalg for Miljø og
Sundhed, der er nedsat 30. juni
2008, har som overordnet mål at
underbygge indsatsen for at
forebygge sygdomme relateret til
miljøfaktorer.
mere om udvalget

Denne side formidler viden om
rapporter og møder
samt relevante internet
sider inden for området miljø og
sundhed.
tekstversion og sitemap

Nyt på siden

03-10-16
Nyt på kalenderen

03-10-16
Miljø og sundhed, nr. 1, september 2016©2008 Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed
Siden vedligeholdes af udvalgets faglige sekretær Hilde Balling.
Publiceret 1. juli 2008.