Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg
for Miljø og SundhedNyheder

5.oktober 2017
Udvalgets temadag:
Hvad betyder kroppens
egne bakterier(mikrobiomet)for
sundheden?
program og tilmelding

Kommende møder
og kurser i Danmark

26.-28. november 2017:
AM:2017,
Arbejdsmiljøkonferencen,
Nyborg
hjemmeside

8.-10. april 2018:
5th International Conference
on Food Security and Nutrition
(ICFSN 2018), København
hjemmeside

DHI kurser

SBI-kurser

Antimicrobial resistance -
theory and methods
e-kursus
udviklet af DTU
hjemmeside

Publikationer

25-08-17

Antibiotikaresistens

Report on consumption of
antimicrobial agents and
occurrence of antimicrobial
resistance in bacteria from
humans and food-producing
animals, 2017.
EFSA

Arbejdsmiljø

Ny viden i 2016 -
En oversigt med udvalgte
resultater fra NFAs
forskning i 2016.
NFA

Børn

Don’t pollute my future!
The impact of the
environment on children’s
health, 2017.
WHO

Inheriting a sustainable
world: Atlas on children’s
health and the environment,
2017.
WHO

Kemiske stoffer

Joint effects of
pharmaceuticals and chemicals
regulated under REACH in
wastewater treatment plant
effluents – Evaluating
concepts for a risk assessment
by means of experimental
scenarios, 2017.
UBA

Nye forureningsstoffer i
perkolat fra lossepladser,
Miljøprojekt nr. 1933, 2017.
MST

Pesticider i kosten,
Pesticidkontrol af fødevarer,
1. kvartal 2017.
DTU Food

Pesticiders skæbne i biologiske
rensningsanlæg -
Litteraturundersøgelse, 2017.
MST

Plug the marine litter tap:
A pilot study on potential
marine litter sources in
urban areas, TemaNord;2017:501.
Nordisk Ministerråd

Risks for human health
related to the presence of
pyrrolizidine alkaloids in
honey, tea, herbal infusions
and food supplements,
Statement juli 2017.
EFSA

Workshop Report HBM4EU:
Nordic workshop for
scientists and regulatory
agencies discussing HBM4EU -
the European human
biomonitoring initiative, 2017.
Nordisk Ministerråd

Luftforurening

Cardiovascular and
respiratory effects of air
pollution: application of
different observational study
designs and analysis
approaches,
Doktorafhandling, 2017.
Karolinska Institutet

LowCarbon Brændkammer,
Miljøprojekt nr. 1946, 2017.
MST

Zoonoser

Annual Report on Zoonoses
in Denmark 2016, 2017.
DTU Food

Andre

EEA Newsletter, juni 2017
EEA

Urban Green Space Interventions
and Health, A review of
impacts and Effectiveness, 2017.
WHO

11-07-17

Allergi

Allergy and tattoos,
Environmental Project
No. 1945, 2017.
MST

Allergy to Chromium –
Patient Characteristics
and Exposures
Ph.d. afhandling, 2017.
Videncenter for Allergi

Contact Allergy to
Methylisothiazolinone –
Observational and
Experimental Studies
Ph.d. afhandling, 2017.
Videncenter for Allergi

Antibiotikaresistens

Norden i samlet kamp mod
antimikrobiel resistens:
12 konkrete tiltag.
En hvidbog indeholdende
forslag til nye nordiske
initiativer, 2017.
Norden

Kemiske stoffer

Exposure of children and
unborn children to selected
chemical substances, Survey
of chemical substances in
consumer products No. 158,
2017.
MST

Nordic programme to
reduce the environmental
impact of plastic, 2017.
Norden

Nordic Workshop on PFASs:
Outcomes.
Nordiske Arbejdspapirer,
2017:913.
Norden

Analysis of PFASs and TOF
in products.
TemaNord 2017:543.
Norden

PFOA exposure and health.
A review of scientific
literature, Report 2017-0086.
RIVM

Report from a Nordic Seminar:
Global Chemicals and Waste
Governance Beyond 2020,
16-17 January 2017,
in Helsinki, Finland.
Norden

Risikovurdering af
3D-printere og 3Dprintede
produkter, Kortlægning af
kemiske stoffer i
forbrugerprodukter
nr. 160, 2017.
MST

Luftforurening

Air Quality in the Nordic
Countries and Climate Changes
in the Arctic: LINKA,
TemaNord 2017:542.
Norden

Multicenter Ozone Study
in oldEr Subjects (MOSES):
Part 1. Effects of Exposure
to Low Concentrations of
Ozone on Respiratory and
Cardiovascular Outcomes,
HEI Research Report 192,
2017.
HEI

The Particle Project 2014-2016.
Scientific Report No. 233, 2017.
DCE

Andre

Miljöhälsorapport 2017.
Folkhälsomyndigheten


Sundhedsstyrelsens Rådgivende
Videnskabelige Udvalg for Miljø og
Sundhed, der er nedsat 30. juni
2008, har som overordnet mål at
underbygge indsatsen for at
forebygge sygdomme relateret til
miljøfaktorer.
mere om udvalget

Denne side formidler viden om
rapporter og møder
samt relevante internet
sider inden for området miljø og
sundhed.
tekstversion og sitemap

Nyt på siden

03-10-17: Nyt nummer af miljø og sundhed

31-08-17: Nyt på kalenderen©2008 Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed
Siden vedligeholdes af udvalgets faglige sekretær Hilde Balling.
Publiceret 1. juli 2008.