Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg
for Miljø og SundhedNyheder

3. november 2022
Temadag og webinar om
børns miljø
Invitation og program

Kommende møder
og kurser i Danmark

BUILD-kurser

Publikationer

18. maj 2022

An overview of the available
data on reproduction toxicity
of 4-nonylphenol.
RIVM letter report 2022-0022.
RIVM

Application of the benchmark
dose-response modelling
approach for risk
characterization of chemicals.
Ph.D.- afhandling
Institute of Environmental
Medicine, Stockholm.
Forsvar 20. maj 2022.
IMM

Assessment of the
genotoxicity of
acrylamide. Scientific
Report European Food
Safety Authority,
maj 2022.
EFSA

Bolig- og Planstyrelsens
årsrappport 2021
BPST

Chronic dietary exposure
to inorganic arsenic.
Scientific Report.
European Food Safety
Authority) 2021.
EFSA

Climate change 2022
Impacts, Aadaption and
Vulnerability. Summary
for policymakers.
Contribution to the
Sixth Assessment.Report
on the Intergevernmental
Panel on Climate Change.
IPCC

Emerging and legacy
organic contaminants
in the polarregions.
UmweltBundesAmt,
april 2022.
UBA

Europe's changing climate
hazards ó an index-based
interactive EEA report,
november 2021.
EEA

Focus on the future:
Meat of the future.
Trend report for
assessing the
environmental impacts
of plant-based meat
substitutes,edible
insects and in vitro
meat.UmweltBundesAmt,
marts 2022.
UBA

Helbredseffekter af PFOA,
PFNA,PFOS og PFHxS,
Sundhedsstyrelsen 2022.
SST

Det Nationale
Forskningscenter
for Arbejdsmiljøs
årsberetning 2021
NFA

Nanotechnology and
Safe-by-Design
Inventory of results
on Safe-by-Design
Horizon 2020 projects
from 2013 to 2020.
RIVM report 2021-0108.
RIVM

Paints and microplastics.
Exploring recent
developments to minimise
the use and release
of microplastics in the
Dutch paint value chain.
RIVM report 2021-0037.
RIVM

Per- and polyfluorinated
substances in waste
incinerator flue gases.
RIVM report 2021-0143.
RIVM

Pesticidrester i kosten 4.
kvartal 2021,
DTU Fødevareinstituttet,
april 2022.
DTU

Prenatal Diet as a
Modifier of Environmental
Risk Factors for Autism
and Related
Neurodevelopmental Outcomes.
Current Environmental
Health Reports (2022)
SPRINGER

Pyridine:an overview
of available data on
mutagenicity carcinogenicity.
RIVM letter report
2021-0191.
RIVM

Skelnen mellem pesticidkilder,
Miljøprojekt nr. 2200,
Miljøstyrelsen,
marts 2022.
MST

Screening study on hazardous
substances in marine mammals
of the Baltic Sea.
Wide-scope target and suspect
screening. UmweltBundesAmt
april 2022.
UBA

WHO global air quality
guidelines. Particulate
matter (PM2.5 and PM10),
ozone,nitrogen dioxide,
sulfur dioxide and
carbon monoxide.
World Health Organization
2021.
WHO

7. april 2022

Air quality in Europe 2021,
EEA 2021.
EEA

DANMAP2020

The European Union
One Health 2020.
Zoonoses Report,
European Food Safety
Authority,European
Centre for Disease
Prevention and Control.
EFSA Journal 2021.
EFSA

Global Burden of Disease
from Major Air Pollution
Sources (GBD MAPS):
A Global Approach.
Research Report 210, 2021.
HEI

Håndtering af miljø- og
sundhedsskadelige kemikalier
i cirkulært og miljømærket
byggeri, 2021.
MST

Klimagunstigt ferieliv, 2021.
DCE

Kortlægning af kemiske
stofferi forbrugerprodukter
nr.188, 2022.
Kortlægning af pesticider
i blomster fra lande
uden for EU. Et forprojekt.
MST

Microplastics in indoor air
literature review, 2021.
RIVM

Occupational exposure to
wood dust. A systematic
review of the literature,
2021.
RIVM

Reduktionspotentialer for
luftforurening fra national
søfart i Danmark
ved retrofit af SCR og
partikelfiltre - Betydning for
helbredseffekter og tilhørende
eksterne omkostninger, 2021.
DCE

Rapport från SSM:s
vetenskapliga råd om
ultraviolett strålning
2020, 2021:16.
SSM

Report from SSMís
Scientific Council
on Electromagnetic Fields,
2020, 2021:08.
SSM

Survey and risk
assessment of chemicals
in textile face masks,
Survey of chemical
substances in consumer
products No. 187, 2021.
MST

Vandmiljø og Natur 2020.
NOVANA. 2021.
DCE


Sundhedsstyrelsens Rådgivende
Videnskabelige Udvalg for Miljø og
Sundhed, der er nedsat 30. juni
2008, har som overordnet mål at
underbygge indsatsen for at
forebygge sygdomme relateret til
miljøfaktorer.
mere om udvalget

Denne side formidler viden om
rapporter og møder
samt relevante internet
sider inden for området miljø og
sundhed.
tekstversion og sitemap

Nyt på siden

Nyt nummer af miljø og sundhed juni 2022©2008 Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed
Siden vedligeholdes af udvalgets faglige sekretær Hilde Balling.
Publiceret 1. juli 2008.