Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg
for Miljø og SundhedKommende møder
og kurser i Danmark

3-6. juni 2019:
Conference on Land Use
and Water Quality
Agriculture and
the Environment, Aarhus.
Hjemmeside

DHI kurser

SBI-kurser

Publikationer

23-11-18

Allergi

Nickel Allergy: Effect of
Repeated Exposures and
Skin Barrier Integrity,
Ph.d. afhandling,
december 2018.
Videncenter for Allergi,

Antibiotikaresistens

Antibiotics and Antibiotic
Resistances in the Environment.
Background, Challenges and
Options for Action
Umweltbundesamt,
oktober 2018.
UBA

Ikke-ioniserende stråling

2018:09 Recent Research on EMF
and Health Risk, Twelfth report
from SSM's Scientific Council
on Electromagnetic Fields, 2017.
SSM

Kemiske stoffer

Analysis and risk assessment
of fragrances and other
organic substances in squishy
toy. Survey of chemical
substances in consumer products
no. 165, Miljøstyrelsen 2018.
MST

Analysis of microplastic
particles in Danish drinking
water. Aarhus University,
DCE – Danish Centre for
Environment and Energy,
Scientific Report 2018 No. 291.
DCE

Biocider: Risikofaktorer
og resistens. Miljøstyrelsen,
august 2018.
MST

Kortlægning og risikovurdering
af kemiske produkter anvendt
under ”gør-det-selv projekter”
i hjemmet. Kortlægning af
kemiske stoffer i
forbrugerprodukter nr. 166,
Miljøstyrelsen 2018.
MST

Undersøgelse og risikovurdering
af parfume og andre organiske
stoffer i squishy legetøj.
Kortlægning af kemiske stoffer
i forbrugerprodukter nr. 164,
Miljøstyrelsen 2018.
MST

Luftforurening

Particle emissions in Belarus
and in the Nordic countries.
emission inventories and
integrated assessment
modelling of black carbon
and PM2.5, The Nordic Council
of Ministers, 2018:544.
Norden

The Particle Project 2017-2018.
Aarhus University, DCE –
Danish Centre for Environment
and Energy, 30 pp. Scientific
Report 2018, No. 285.
DCE

In-situ målinger af emissioner
fra brændeovne i private
boliger, Miljøprojekt
nr. 2045, 2018.
MST

Nanotoksikologi

Nanotoxicology. State-of-the-Art
and Future Research Needs,
IMM-rapport 1/2018.
IMM

Støj

Environmental Noise
Guidelines for the European
Region, WHO, oktober 2018.
WHO

UV-lys

2018:14 Rapport från
SSM:s vetenskapliga råd
om ultraviolett strålning 2017
SSM

13-09-18

Antibiotikaresistens

Monitoring Global Progress
On Addressing Antimicrobial
Resistance (AMR).Analysis
report of the second round
of results of AMR country
self-assessment survey,
WHO 2018.
WHO

Indemiljø

Household Air Pollution
and Noncommunicable Disease,
HEI Household Air Pollution
Working Group Communication
18, July 2018.
HEI

Kemiske stoffer

Background Paper april 2018.
Recommendations for reducing
micropollutants in waters,
Umweltbundesamt, 2018
UBA

Biocider: Risikofaktorer og
resistens, Miljøstyrelsen 2018.
MST

Combination effects of
pesticides on birth weight
and metabolic programming
in rat offspring,
Miljøstyrelsen 2018
MST

Focus on the future:
3D printing. Trend report
for assessing the
environmental impacts.
Umweltbundesamt 2018
UBA

Human biomonitoring at
food authorities Human
biomonitoring as a tool
in policy making,
Nordisk Ministerråd 2018:512
Norden

Miljøgifter og helse i Norge,
Folkehelseinstituttet, 2018
FHI

Mixture exposure to PFAS:
A Relative Potency Factor
approach, RIVM 2018.
RIVM

Some Industrial Chemicals.
IARC Monographs on the
Evaluation of Carcinogenic
Risks to Humans Volume 115,
2018
IARC

Welding, Molybdenum Trioxide,
and Indium Tin Oxide, IARC
Monographs on the Evaluation
of Carcinogenic Risks to
Humans Volume 118, 2018.
IARC

Nanomaterialer

Scientific Stakeholder
Meeting on Nanomaterials
in the Environment,
Umweltbundesamt 2018
UBA

WHO guidelines on protection
workers from potential risks
of manufactured nanomaterials,
2017.
WHO

18-07-18

Kemiske stoffer

Characterizing chemical
exposure: focus on children's
environment, Thesis.
Institutet för miljömedicin, 2018.
IMM

Exposure to and toxicity
of methyl-, ethyl- and
propylparaben: A literature
review with a focus on
endocrine-disrupting
properties, RIVM 2018.
RIVM

Kortlægning af kemiske
stoffer i forbrugerprodukter
nr. 164, 2018.
Kortlægning af
konserveringsmidler i vaske-
og rengøringsmidler,
Miljøstyrelsen, 2018.
MST

Occupational skin exposure
to cobalt: origin and fate,
Thesis, Institutet för
miljömedicin, 2018.
IMM

Pesticidrester i kosten
1. kvartal 2018,
DTU Food, 2018.
DTU Food

Potential measures against
microplastic emissions to
water, RIVM, 2018.
RIVM

The use of epidemiologic
studies for the biomonitoring
of harmful substances,
RIVM, 2018.
RIVM

Luftforurening

Hydrocarbon background levels
in Denmark - Outdoor and indoor
air, Miljøstyrelsen, 2018.
MST

Kortlægning af luftforureningens
helbreds- og miljøeffekter i
Region Hovedstaden.
Videnskabelig rapport fra
DCE - Nationalt Center for Miljø
og Energi nr. 254, 2018.
DCE

Short-term exposure to ozone
in relation to mortality and
out-of-hospital cardiac arrest:
exploring sensitive subgroups
by previous hospitalizations,
Thesis, Institutet för
miljömedicin, 2018.
IMM

Virkemiddelkatalog for
luftforurening i Region Hovedstaden.
Videnskabelig rapport fra DCE -
Nationalt Center for Miljø og Energi
nr. 268, 2018.
DCE

Radon

SBI-anvisning 270:
Måling af radon i bygninger,
Statens Byggeforskningsinstitut,
2018.
SBI

Støj

Long-term exposure to
transportation noise in
relation to metabolic and
cardiovascular outcomes.
Thesis. Institutet för
miljömedicin, 2018.
IMM

Andre

Assessment of human health
and environmental risks of
new developments in modern
biotechnology. Policy report.
RIVM, 2018.
RIVM

Årsberetning 2017.
DCE - Nationalt Center for
Miljø og Energi. 2018.
DCE

26-04-18

Kemiske stoffer

Cosmetovigilance in the
Netherlands 2016–2017,
RIVM 2018
RIVM

Dietary sources of exposure
to bisphenol A in the
Netherlands,RIVM 2018
RIVM

Exposure to and toxicity of
methyl-, ethyl- and
propylparaben: A literature
review with a focus on
endocrine-disrupting
properties, RIVM 2018
RIVM

Kemikaliefrågor i den
nordiska miljö- och
klimatsektorns
samarbetsprogram
2019–2024: – rapport från
workshop med nordiska
kemikaliemyndigheter.
Nordiske Arbejdspapirer;
2018:901
Norden

Kortlægning af kemiske
stoffer i forbrugerprodukter
nr.162, 2018
Kortlægning og
risikovurdering af kemiske
stoffer i cykelhjelme
MST

Kortlægning af kemiske
stoffer i forbrugerprodukter
nr.164, 2018
Kortlægning af
konserveringsmidler i vaske-
og rengøringsmidler
MST

Monitoring data on pesticide
residues in food: results on
organic versus conventionally
produced food, EFSA 2018.
EFSA

Lufforurening

Dynamic Three-Dimensional
Air Pollution Exposure Model
for Hong Kong,
Research Report 194,
The Health Effects Institure,
2018
HEI

Measurements of emissions of
EC, OC and other pollutants
from residential wood
combustionin the Nordic
countries.
Nordiske Arbejdspapirer;
2017:920.
Norden

State of Global Air 2018,
The Health Effects Institute,
2018
HEI

Miljøprojekt nr. 1958, 2017
Luftemissioner fra halmfyr
MST

Miljøprojekt 1969, 2017
Laboratoriemålinger af
emissioner fra brændeovne
ved forskellige fyringsteknikker
MST

Støj

Cardiovascular and metabolic
effects of environmental
noise: Systematic evidence
review in the framework of
the development of the
WHO environmental noise
guidelines for the European
Region, RIVM 2017
RIVM

Andet

Human biomonitoring at food
authorities: Human policy making
TemaNord, 2018:512
Norden

Miljösamarbetet i
Östersjöregionen:
Ett exempel på en
fredlig dialog.ANP;2018:736
Norden

New ECHA website informs
consumersabout chemicals,
including information on
nanomaterials
ECHA

Ny hjemmeside fra Swetox
SweNanoSafe

Årsberetning fra
Arbejds- og Miljømedicinsk
Afdeling, Bispebjerg Hospital
BBH


Sundhedsstyrelsens Rådgivende
Videnskabelige Udvalg for Miljø og
Sundhed, der er nedsat 30. juni
2008, har som overordnet mål at
underbygge indsatsen for at
forebygge sygdomme relateret til
miljøfaktorer.
mere om udvalget

Denne side formidler viden om
rapporter og møder
samt relevante internet
sider inden for området miljø og
sundhed.
tekstversion og sitemap

Nyt på siden

07-12-18: Nyt nummer af miljø og sundhed©2008 Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed
Siden vedligeholdes af udvalgets faglige sekretær Hilde Balling.
Publiceret 1. juli 2008.