Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg
for Miljø og SundhedNyheder

23. april 2018:
Temadag om indemiljø
invitation og program

Kommende møder
og kurser i Danmark

21.-22. marts 2018:
NIVA:Indoor Air Quality and Acute
Health Effects in Offices,
København
hjemmeside

8.-10. april 2018:
5th International Conference
on Food Security and Nutrition
(ICFSN 2018), København
hjemmeside

12.-15. august 2018:
17th International Congress of
Circumpolar Health (ICCH17),
København
hjemmeside

DHI kurser

SBI-kurser

Antimicrobial resistance -
theory and methods
e-kursus
udviklet af DTU
hjemmeside

Publikationer

11-12-17

Forskning

Regeringen Redegørelse om
forsknings- og innovationsområdet.
november 2017.
UFM

Kemiske stoffer

Freshwater Microplastics,
november 2017.
Springer Link

Pesticidrester i fødevarer 2016
– Resultater fra den danske
pesticidkontrol, november 2017.
DTU Fødevareinstituttet

Scientific opinion: Risks for
public health related to the
presence of furan and
methylfurans in food, 2017
EFSA

Luftforurening

Amap Core – Atmospheric Part.
Results from Villum Research
Station. Technical Report
No. 101, 2017.
DCE

Kildeopgørelse, helbredseffekter
og eksterme omkostninger af
luftforurening i København.
Videnskabelig rapport fra DCE,2017.
DCE

Particulate Air Pollutants,
Brain Structure, and
Neurocognitive Disorders in
Older Women,
HEI Research Report 193,
October 2017.
HEI

Urban PM2.5 Atlas:
Air Quality in European
cities. EUR - Scientific and
Technical Research Reports,
november, 2017.
JRC

Støj

Cardiovascular and metabolic
effects of environmental noise :
Systematic evidence review in
the framework of the development
of the WHO environmental noise
guidelines for the European Region,
november 2017.
RIVM

Flystøy og luftforurensning ved
flyplasser: Mulige helsekonsekvenser
ved Oslo lufthavn, oktober 2017.
FHI

Andre

Urban green space interventions
and health: A review of impacts
and effectiveness. Full report,2017.
WHO

25-08-17

Antibiotikaresistens

Report on consumption of
antimicrobial agents and
occurrence of antimicrobial
resistance in bacteria from
humans and food-producing
animals, 2017.
EFSA

Arbejdsmiljø

Ny viden i 2016 -
En oversigt med udvalgte
resultater fra NFAs
forskning i 2016.
NFA

Børn

Don’t pollute my future!
The impact of the
environment on children’s
health, 2017.
WHO

Inheriting a sustainable
world: Atlas on children’s
health and the environment,
2017.
WHO

Kemiske stoffer

Joint effects of
pharmaceuticals and chemicals
regulated under REACH in
wastewater treatment plant
effluents – Evaluating
concepts for a risk assessment
by means of experimental
scenarios, 2017.
UBA

Nye forureningsstoffer i
perkolat fra lossepladser,
Miljøprojekt nr. 1933, 2017.
MST

Pesticider i kosten,
Pesticidkontrol af fødevarer,
1. kvartal 2017.
DTU Food

Pesticiders skæbne i biologiske
rensningsanlæg -
Litteraturundersøgelse, 2017.
MST

Plug the marine litter tap:
A pilot study on potential
marine litter sources in
urban areas, TemaNord;2017:501.
Nordisk Ministerråd

Risks for human health
related to the presence of
pyrrolizidine alkaloids in
honey, tea, herbal infusions
and food supplements,
Statement juli 2017.
EFSA

Workshop Report HBM4EU:
Nordic workshop for
scientists and regulatory
agencies discussing HBM4EU -
the European human
biomonitoring initiative, 2017.
Nordisk Ministerråd

Luftforurening

Cardiovascular and
respiratory effects of air
pollution: application of
different observational study
designs and analysis
approaches,
Doktorafhandling, 2017.
Karolinska Institutet

LowCarbon Brændkammer,
Miljøprojekt nr. 1946, 2017.
MST

Zoonoser

Annual Report on Zoonoses
in Denmark 2016, 2017.
DTU Food

Andre

EEA Newsletter, juni 2017
EEA

Urban Green Space Interventions
and Health, A review of
impacts and Effectiveness, 2017.
WHO


Sundhedsstyrelsens Rådgivende
Videnskabelige Udvalg for Miljø og
Sundhed, der er nedsat 30. juni
2008, har som overordnet mål at
underbygge indsatsen for at
forebygge sygdomme relateret til
miljøfaktorer.
mere om udvalget

Denne side formidler viden om
rapporter og møder
samt relevante internet
sider inden for området miljø og
sundhed.
tekstversion og sitemap

Nyt på siden

18-12-17: Nyt nummer af miljø og sundhed

28-11-17: Nyt på kalenderen©2008 Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed
Siden vedligeholdes af udvalgets faglige sekretær Hilde Balling.
Publiceret 1. juli 2008.