Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg
for Miljø og SundhedNationale og internationale nyheder

Temadag
den 24. oktober 2016
Frist for tilmelding:
3.oktober kl. 12

Program og tilmelding

Kommende møder
og kurser i Danmark

DHI kurser

EuroCenters kursuskalender 2016

SBI-kurser

25.-27.oktober 2016:
Safety and Risks of
Engineered Nanomaterials
(ENM), København
NIVA kursus
Tilmelding

27.-28.oktober 2016:
Kursus: Risikovurdering
af miljøfremmede
stoffer, Aarhus Universitet
Tilmeldingsfrist 1. juli 2016
Tilmelding

Publikationer

08-04-16

Kemiske stoffer

Bisphenol A: Part 2.
Recommendations for risk
management,
RIVM Report 2015-0192, 2016
RIVM

Evaluation of selected
sensitising fragrance
substances, Environmental
project No. 1840, marts 2016.
MST

Kortlægning af anvendelsen
af parfume i rengøringsbranchen
og detailhandlen. Miljøprojekt
nr. 1839, marts 2016.
MST

Kortlægning og risikovurdering
af toluen og andre neurotoksiske
stoffer i børneværelset.
Kortlægning af kemiske stoffer
i forbrugerprodukter nr. 145,
februar 2016.
MST

Kortlægning samt fare-
og ressourcevurdering af
3D-printere og 3D-printede
artikler, Kortlægning
af kemiske stoffer i
forbrugerprodukter nr. 144,
2016.
MST

Microplastic particles
in North Sea sediments,
Danish Centre for Environment
and Energy No. 178, 2015.
DCE

Luftforurening

Air quality in Europe
EEA Report No 5/2015
European Environment Agency
EEA

Helbredseffekter og
helbredsomkostninger fra
emissionssektorer i Danmark,
Nationalt Center for Miljø
og Energi nr. 182, februar 2016.
DCE

Andre

PREVENTING DISEASE THROUGH
HEALTHY ENVIRONMENTS
A global assessment of the
burden of disease from
environmental risks,
World Health Organization 2016
WHO

Årsrapport 2015
Styrelsen for Forskning
og Innovation

01-03-16

Forskning

An OECD horizon scan of
megatrends and technology
trends in the context of
future research policy
UFM

EU-Information, nr. 1
- februar 2016

Indeklima

Indeklima og sundhed i boliger,
2016
CISBO

Kemiske stoffer

Environmental and health
screening profiles of
phosphorous flame retardants,
Environmental project
No. 1823, 2016
MST

Kortlægning og risikovurdering
af toluen og andre neurotoksiske
stoffer i børneværelset,
Kortlægning af kemiske stoffer
i forbrugerprodukter nr. 145, 2016.
MST

Kortlægning samt fare- og
ressourcevurdering af 3D-printere
og 3D-printede artikler.
Kortlægning af kemiske
stoffer i forbrugerprodukter
nr. 144, 2016
MST

Luftforurening

Future air quality and related
health effects in a Nordic
perspective. The possible impacts
of future changes in climate,
anthropogenic emissions, demography
and building structure.
Nordic Council of Ministers, 2015
Norden

Long-term exposure to air pollution
from road traffic and cardiovascular
disease with a focus on exposure
modeling. Afhandling, December 2015
IMM Stockholm

Nanomaterialer

Assessment of Nano-enabled
Technologies in Cosmetics,
Environmental project No. 1825,
2016
MST

Andre

DTU, GEUS, DCE. 2016.
Videnskabelig udredning af
international viden om skifergas
relateret til en dansk kontekst.
Danmark Tekniske Universitet
DTU

29-01-16

Forskning

Forskningsbarometer 2015,
Uddannelses og
Forskningsministeriet,
januar, 2016
UFM

Indeklima

Radon i danske lejeboliger,
SBi, 2016
SBI

Emission of Formaldehyde
from Furniture.
Environmental project
No. 1815,
Miljøstyrelsen, 2016.
MST

Kemiske stoffer

Environmental and health
screening profiles of
phosphorous flame retardants.
Environmental project No. 1823,
Miljøstyrelsen, 2016
MST

Exposure to lead from
intake of coffee,
Environmental project No. 1785,
Miljøstyrelsen, 2015
MST

Fire Safety Requirements
and Alternatives to Brominated
Flame-Retardants,
Environmental project No. 1822,
Miljøstyrelsen, 2016
MST

Status for ftalatstrategi,
Miljøprojekt nr. 1811,
Miljøstyrelsen, 2015
MST

Luftforurening

Analysis of Personal and
Home Characteristics
Associated with the Elemental
Composition of PM2.5 in Indoor,
Outdoor, and Personal Air in
the RIOPA Study,
Research report 185,
Health Effects Institute,
December, 2015.
HEI

Diesel Emissions and Lung Cancer:
An Evaluation of Recent
Epidemiological Evidence for
Quantitative Risk Assessment
Special Report 19,
Health Effects Institute,
November, 2015.
HEI

Executive Summary.
The Advanced Collaborative
Emissions Study (ACES).
Health Effects Institute,
December, 2015.
HEI

Long-term exposure to air
pollution from road traffic
and cardiovascular disease
with a focus on exposure
modeling. Ph.d. afhandling,
Instituttet for miljømedicin,
Stockholm, December, 2015
IMM

Nanomaterialer

Frigivelse af nanomaterialer
fra produkter, Miljøprojekt
nr. 1800, Miljøstyrelsen, 2015
MST

Bedre styr på nano,
Miljøstyrelsen, 2015
MST

Carbon nanotubes.
Environmental project
No. 1805, Miljøstyrelsen, 2015
Danish EPA

Nanoenabled environmental
products and technologies -
oppportunities and drawbacks,
Miljøprojekt nr. 1803,
Miljøstyrelsen, 2015
MST

Tool for risk assessment of
nanomaterials in cosmetics,
RIVM januar, 2016
RIVM

Andre

WHO estimates of the global
burden of foodborne diseases,
December, 2015
WHO


Sundhedsstyrelsens Rådgivende
Videnskabelige Udvalg for Miljø og
Sundhed, der er nedsat 30. juni
2008, har som overordnet mål at
underbygge indsatsen for at
forebygge sygdomme relateret til
miljøfaktorer.
mere om udvalget

Denne side formidler viden om
rapporter og møder
samt relevante internet
sider inden for området miljø og
sundhed.
tekstversion og sitemap

Nyt på siden

24-05-16
Miljø og sundhed, suppl nr. 1, maj 2016

08-04-16
Nyt på kalenderen©2008 Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed
Siden vedligeholdes af udvalgets faglige sekretær Hilde Balling.
Publiceret 1. juli 2008.