Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg
for Miljø og SundhedTemadag

11.oktober 2018:
Miljø,graviditet
og barnets udvikling,
København
Invitation

Kommende møder
og kurser i Danmark

12.-15. august 2018:
17th International
Congress of Circumpolar
Health (ICCH17),
København
hjemmeside

27.-29. august 2018:
NIVA: From Research to
Practice in Occupational
Health and Safety,
København
hjemmeside

DHI kurser

SBI-kurser

Antimicrobial resistance -
theory and methods
e-kursus
udviklet af DTU
hjemmeside

Publikationer

18-07-18

Kemiske stoffer

Characterizing chemical
exposure: focus on children's
environment, Thesis.
Institutet för miljömedicin, 2018.
IMM

Exposure to and toxicity
of methyl-, ethyl- and
propylparaben: A literature
review with a focus on
endocrine-disrupting
properties, RIVM 2018.
RIVM

Kortlægning af kemiske
stoffer i forbrugerprodukter
nr. 164, 2018.
Kortlægning af
konserveringsmidler i vaske-
og rengøringsmidler,
Miljøstyrelsen, 2018.
MST

Occupational skin exposure
to cobalt: origin and fate,
Thesis, Institutet för
miljömedicin, 2018.
IMM

Pesticidrester i kosten
1. kvartal 2018,
DTU Food, 2018.
DTU Food

Potential measures against
microplastic emissions to
water, RIVM, 2018.
RIVM

The use of epidemiologic
studies for the biomonitoring
of harmful substances,
RIVM, 2018.
RIVM

Luftforurening

Hydrocarbon background levels
in Denmark - Outdoor and indoor
air, Miljøstyrelsen, 2018.
MST

Kortlægning af luftforureningens
helbreds- og miljøeffekter i
Region Hovedstaden.
Videnskabelig rapport fra
DCE - Nationalt Center for Miljø
og Energi nr. 254, 2018.
DCE

Short-term exposure to ozone
in relation to mortality and
out-of-hospital cardiac arrest:
exploring sensitive subgroups
by previous hospitalizations,
Thesis, Institutet för
miljömedicin, 2018.
IMM

Virkemiddelkatalog for
luftforurening i Region Hovedstaden.
Videnskabelig rapport fra DCE -
Nationalt Center for Miljø og Energi
nr. 268, 2018.
DCE

Radon

SBI-anvisning 270:
Måling af radon i bygninger,
Statens Byggeforskningsinstitut,
2018.
SBI

Støj

Long-term exposure to
transportation noise in
relation to metabolic and
cardiovascular outcomes.
Thesis. Institutet för
miljömedicin, 2018.
IMM

Andre

Assessment of human health
and environmental risks of
new developments in modern
biotechnology. Policy report.
RIVM, 2018.
RIVM

Årsberetning 2017.
DCE - Nationalt Center for
Miljø og Energi. 2018.
DCE

26-04-18

Kemiske stoffer

Cosmetovigilance in the
Netherlands 2016–2017,
RIVM 2018
RIVM

Dietary sources of exposure
to bisphenol A in the
Netherlands,RIVM 2018
RIVM

Exposure to and toxicity of
methyl-, ethyl- and
propylparaben: A literature
review with a focus on
endocrine-disrupting
properties, RIVM 2018
RIVM

Kemikaliefrågor i den
nordiska miljö- och
klimatsektorns
samarbetsprogram
2019–2024: – rapport från
workshop med nordiska
kemikaliemyndigheter.
Nordiske Arbejdspapirer;
2018:901
Norden

Kortlægning af kemiske
stoffer i forbrugerprodukter
nr.162, 2018
Kortlægning og
risikovurdering af kemiske
stoffer i cykelhjelme
MST

Kortlægning af kemiske
stoffer i forbrugerprodukter
nr.164, 2018
Kortlægning af
konserveringsmidler i vaske-
og rengøringsmidler
MST

Monitoring data on pesticide
residues in food: results on
organic versus conventionally
produced food, EFSA 2018.
EFSA

Lufforurening

Dynamic Three-Dimensional
Air Pollution Exposure Model
for Hong Kong,
Research Report 194,
The Health Effects Institure,
2018
HEI

Measurements of emissions of
EC, OC and other pollutants
from residential wood
combustionin the Nordic
countries.
Nordiske Arbejdspapirer;
2017:920.
Norden

State of Global Air 2018,
The Health Effects Institute,
2018
HEI

Miljøprojekt nr. 1958, 2017
Luftemissioner fra halmfyr
MST

Miljøprojekt 1969, 2017
Laboratoriemålinger af
emissioner fra brændeovne
ved forskellige fyringsteknikker
MST

Støj

Cardiovascular and metabolic
effects of environmental
noise: Systematic evidence
review in the framework of
the development of the
WHO environmental noise
guidelines for the European
Region, RIVM 2017
RIVM

Andet

Human biomonitoring at food
authorities: Human policy making
TemaNord, 2018:512
Norden

Miljösamarbetet i
Östersjöregionen:
Ett exempel på en
fredlig dialog.ANP;2018:736
Norden

New ECHA website informs
consumersabout chemicals,
including information on
nanomaterials
ECHA

Ny hjemmeside fra Swetox
SweNanoSafe

Årsberetning fra
Arbejds- og Miljømedicinsk
Afdeling, Bispebjerg Hospital
BBH


Sundhedsstyrelsens Rådgivende
Videnskabelige Udvalg for Miljø og
Sundhed, der er nedsat 30. juni
2008, har som overordnet mål at
underbygge indsatsen for at
forebygge sygdomme relateret til
miljøfaktorer.
mere om udvalget

Denne side formidler viden om
rapporter og møder
samt relevante internet
sider inden for området miljø og
sundhed.
tekstversion og sitemap

Nyt på siden

18-07-18: Nyt på kalenderen

02-05-18: Nyt nummer af miljø og sundhed©2008 Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed
Siden vedligeholdes af udvalgets faglige sekretær Hilde Balling.
Publiceret 1. juli 2008.