Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg
for Miljø og SundhedNyheder

14.november 2019:
Temadag: Nyt om
kemiske stoffer
program og tilmelding

Kommende møder
og kurser i Danmark

7. oktober 2019:
Seminar om
Fødevareoverførte
sygdomme i Danmark
DTU Fødevareinstituttet
Program og tilmelding

12-13.november 2019:
Danish 3R-Center's 3R Symposium
København.
INFO

6.-9. september 2020:
EUROTOX 2020,
København.
Invitation

DHI kurser

SBI-kurser

Publikationer

01-07-19

A Class Approach to Hazard
Assessment of Organohalogen
Flame Retardants.
National Academies of Sciences,
Engineering, and Medicine, 2019.
National Academies

Boligmiljø. Sundheds- og
Sygelighedsundersøgelsen 2017.
Statens Institut for Folkesundhed,
juni, 2019.
SIF

Environmental risks from mixtures
of antibiotic pharmaceuticals in soils
– a literature review,
UmweltBundesAmt, 2019.
UBA

Grønt indblik, Årsberetning 2018.
Nationalt Center for Miljø og Energi.
DCE

Helbredseffekter og eksterne
omkostninger af emissioner fra
halmfyr. Nationalt Center for
Miljø og Energi. Videnskabelig
rapport nr. 322, 2019.
DCE

Håndbog om hygiejne og miljø
i dagtilbud, Sundhedsstyrelsen 2019.
SST

NIOSH Nanotechnology Research
Plan for 2018–2025
NIOSH

Luftkvalitet og helbredseffekter
i Danmark, status 2018. Notat fra
Nationalt Center for Miljø og Energi,
11. juni 2019.
DCE

Per- and polyfluoroalkyl
substances (PFASs) in food
contact materials, RIVM, 2018.
RIVM

Preventing Plastic waste in Europe.
EEA Report No 2/2019
EEA

Protection of wild pollinators
in the pesticide risk assessment
and management,
UmweltBundesAmt, 2019.
UBA

2019:10 Rapport från SSM:s
vetenskapliga råd om ultraviolett
strålning. 2018.
SSM

2019:08 Recent Research on EMF
and Health Risk, Thirteenth report
from SSM’s Scientific Council on
Electromagnetic Fields, 2018.
SSM

Reproducibility and Replicability
in Science. National Academies of
Sciences, Engineering, and Medicine,
2019.
National Adademies

Review on butylparaben:
exposure, toxicity and risk
assessment:With a focus on
endocrine disrupting properties
and cumulative risk assessment,
RIVM 2019.
RIVM

The 2019 Revision of World
Population Prospects,
United Nations
UN

Unequal exposure and unequal
impacts: social vulnerability
to air pollution, noise and
extreme temperatures in Europe,
EEA Report No 22/2018.
EEA

Økonomi og Miljø.
Vismandsrapport 2019.
DORS

02-05-19

Air pollution and child health:
prescribing clean air, WHO 2018.
WHO

Assessment of bio-CCS in 2°C
compatible scenarios,
Umweltbundesamt,2019.
UBA

Danish consumption and emission
of F-gases, Environmental Project
No. 2075, Miljøstyrelsen 2019
MST

Environmental impacts on biogenic
emissions of volatile organic
compounds (VOCs),
Umweltbundesamt 2019.
UBA

Environmental risks from mixtures
of antibiotic pharmaceuticals in
soils – a literature review.
Umweltbundesamt, 2019.
UBA

Evaluation of the health risks
related to the presence of
cyanogenic glycosides in foods
other than raw apricot kernels,
EFSA, 2019.
EFSA

FN-rapport: Global Environment
Outlook 6, UN Environment 2019.
UN

Health Effects of Ultrafine Particles.
UMWELT & GESUNDHEIT O5/2018
UBA

Människors hälsa i växande städer,
Vetenskapliga Rådet för Hållbar
Utveckling 2019.
Svensk rapport

Nanotoxicology State-of-the-Art
and Future Research Needs,
IMM-rapport 1/2018.
IMM

Ny viden 2018, Det Nationale
Forskningscenter for
Arbejdsmiljø, 2019.
NFA

Per- and polyfluoroalkyl substances
(PFASs) in food contact materials,
RIVM report 2019.
RIVM

PFASs in the Nordic environment,
Nordisk Ministerråd 2019:515.
Norden

Restaurering af urbane søer og
regnvandsbassiner ved anvendelse
af mikroorganismer,
Miljøstyrelsen, 2019.
MST

Terrestrisk risikovurdering af
problematiske stoffer i nedknust
asfalt, beton og tegl.
Miljø,projekt nr. 2069,
Miljøstyrelsen 2019.
MST

Udvikling i luftkvalitet for 2030 i
relation til Nationalt program for
reduktion af luftforurening (NAPCP)
- Effekter af udvalgte initiativer
i regeringens klima- og luftudspil.
Aarhus Universitet, DCE – Nationalt
Center for Miljø og Energi,
Videnskabelig rapport nr. 31,
2019, 48 s.
DCE

Udvikling i luftkvalitet og
helbredseffekter for 2020 og 2030
i relation til Nationalt program for
reduktion af luftforurening (NAPCP).
Aarhus Universitet, DCE – Nationalt
Center for Miljø og Energi,
Videnskabelig rapport nr. 300,
2019, 52 s.
DCE

Urban Environmental Protection.
The strategic research agenda of
the German Environment Agency,
Umweltbundesamt, 2019.
UBA

World Health Statistics 2019:
Monitoring health for the SDGs
WHO


Sundhedsstyrelsens Rådgivende
Videnskabelige Udvalg for Miljø og
Sundhed, der er nedsat 30. juni
2008, har som overordnet mål at
underbygge indsatsen for at
forebygge sygdomme relateret til
miljøfaktorer.
mere om udvalget

Denne side formidler viden om
rapporter og møder
samt relevante internet
sider inden for området miljø og
sundhed.
tekstversion og sitemap

Nyt på siden

15-10-19: Nyt nummer af miljø og sundhed

01-07-19: Nyt på kalenderen©2008 Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed
Siden vedligeholdes af udvalgets faglige sekretær Hilde Balling.
Publiceret 1. juli 2008.