Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg
for Miljø og SundhedNyheder

12. maj 2020:
Temadag om reproduktion
Invitation

Kommende møder
og kurser i Danmark

6.-9. september 2020:
EUROTOX 2020,
København.
Invitation

DHI kurser

SBI-kurser

Publikationer

17-12-19

Air quality on Europe 2019,
EEA Report No 10/2019.

Environmental health inequalities
in Europe.
Second assessment report,
WHO 2019.

Environmental risks from mixtures
of antibiotic pharmaceuticals in
soils – a literature review,
UmweltBundesAmt 2019.

Fish, Shellfish, and Children’s
Health: An Assessment of Benefits,
Risks, and Sustainability. Teknisk
rapport fra American Academy of
Pediatrics, 2019.

Health Effects Institute 2019.
State of Global Air 2019.

Helbredseffekter og eksterne
omkostninger af emissioner
fra halmfyr. Aarhus Universitet,
DCE – Nationalt Center for
Miljø og Energi,
Videnskabelig rapport nr. 322,
2019.

Kortlægning af
luftforurening fra krydstogtskibe.
Aarhus Universitet,DCE –
Nationalt Center for Miljø
og Energi,
Videnskabelig rapport nr. 316,
2019.

NIOSH Nanotechnology
Research Plan for 2018–2025.

Krom VI og kobolt i
lædervarer. Kontrol af
krom VI og risikovurdering
af kobolt.
Kortlægning af
kemiske stoffer i
forbrugerprodukter Nr. 176.
Miljøstyrelsen 2019.

Per- and polyfluoroalkyl
substances(PFASs) in food
contact materials, RIVM 2018.

POP/PBT characterisation
of dechloraneplus and
novel brominated flame
retardants based on data
from Greenland, Aarhus
University, DCE – Danish
Centre for Environment
and Energy,
Scientific Report No. 339,
2019.

Preventing Plastic waste
in Europe.
EEA Report No 2/2019.

Protection of wild pollinators
in thepesticide risk assessment
and management, UBA 2019.

2019:10 Rapport från
SSM:s vetenskapligaråd
om ultraviolett strålning
2018.

2019:08 Recent Research on
EMF and Health Risk, Thirteenth
report from SSM’s Scientific
Council on Electromagnetic Fields,
2018.

Reproducibility and Replicability
in Science. National Academies
of Sciences,Engineering, and
Medicine, 2019.

Review on butylparaben: exposure,
toxicity and risk assessment.
With a focus on endocrine disrupting
properties and cumulative risk a
ssessment. RIVM Report 2018-0161.

The 2019 Revision of World Population
Prospects, United Nations.

Unequal exposure and unequal
impacts:social vulnerability
to air pollution,noise and
extreme temperatures in Europe,
EEA Report No 22/2018.

Økonomi og Miljø.
Vismandsrapport 2019.

Årsrapport fra
Videncenter for Allergi.

Andre nyheder

Ny hjemmeside om
miljøets tilstand

Ny video om Klimatilpasning.dk

01-07-19

A Class Approach to Hazard
Assessment of Organohalogen
Flame Retardants.
National Academies of Sciences,
Engineering, and Medicine, 2019.
National Academies

Boligmiljø. Sundheds- og
Sygelighedsundersøgelsen 2017.
Statens Institut for Folkesundhed,
juni, 2019.
SIF

Environmental risks from mixtures
of antibiotic pharmaceuticals in soils
– a literature review,
UmweltBundesAmt, 2019.
UBA

Grønt indblik, Årsberetning 2018.
Nationalt Center for Miljø og Energi.
DCE

Helbredseffekter og eksterne
omkostninger af emissioner fra
halmfyr. Nationalt Center for
Miljø og Energi. Videnskabelig
rapport nr. 322, 2019.
DCE

Håndbog om hygiejne og miljø
i dagtilbud, Sundhedsstyrelsen 2019.
SST

NIOSH Nanotechnology Research
Plan for 2018–2025
NIOSH

Luftkvalitet og helbredseffekter
i Danmark, status 2018. Notat fra
Nationalt Center for Miljø og Energi,
11. juni 2019.
DCE

Per- and polyfluoroalkyl
substances (PFASs) in food
contact materials, RIVM, 2018.
RIVM

Preventing Plastic waste in Europe.
EEA Report No 2/2019
EEA

Protection of wild pollinators
in the pesticide risk assessment
and management,
UmweltBundesAmt, 2019.
UBA

2019:10 Rapport från SSM:s
vetenskapliga råd om ultraviolett
strålning. 2018.
SSM

2019:08 Recent Research on EMF
and Health Risk, Thirteenth report
from SSM’s Scientific Council on
Electromagnetic Fields, 2018.
SSM

Reproducibility and Replicability
in Science. National Academies of
Sciences, Engineering, and Medicine,
2019.
National Adademies

Review on butylparaben:
exposure, toxicity and risk
assessment:With a focus on
endocrine disrupting properties
and cumulative risk assessment,
RIVM 2019.
RIVM

The 2019 Revision of World
Population Prospects,
United Nations
UN

Unequal exposure and unequal
impacts: social vulnerability
to air pollution, noise and
extreme temperatures in Europe,
EEA Report No 22/2018.
EEA

Økonomi og Miljø.
Vismandsrapport 2019.
DORS

02-05-19

Air pollution and child health:
prescribing clean air, WHO 2018.
WHO

Assessment of bio-CCS in 2°C
compatible scenarios,
Umweltbundesamt,2019.
UBA

Danish consumption and emission
of F-gases, Environmental Project
No. 2075, Miljøstyrelsen 2019
MST

Environmental impacts on biogenic
emissions of volatile organic
compounds (VOCs),
Umweltbundesamt 2019.
UBA

Environmental risks from mixtures
of antibiotic pharmaceuticals in
soils – a literature review.
Umweltbundesamt, 2019.
UBA

Evaluation of the health risks
related to the presence of
cyanogenic glycosides in foods
other than raw apricot kernels,
EFSA, 2019.
EFSA

FN-rapport: Global Environment
Outlook 6, UN Environment 2019.
UN

Health Effects of Ultrafine Particles.
UMWELT & GESUNDHEIT O5/2018
UBA

Människors hälsa i växande städer,
Vetenskapliga Rådet för Hållbar
Utveckling 2019.
Svensk rapport

Nanotoxicology State-of-the-Art
and Future Research Needs,
IMM-rapport 1/2018.
IMM

Ny viden 2018, Det Nationale
Forskningscenter for
Arbejdsmiljø, 2019.
NFA

Per- and polyfluoroalkyl substances
(PFASs) in food contact materials,
RIVM report 2019.
RIVM

PFASs in the Nordic environment,
Nordisk Ministerråd 2019:515.
Norden

Restaurering af urbane søer og
regnvandsbassiner ved anvendelse
af mikroorganismer,
Miljøstyrelsen, 2019.
MST

Terrestrisk risikovurdering af
problematiske stoffer i nedknust
asfalt, beton og tegl.
Miljø,projekt nr. 2069,
Miljøstyrelsen 2019.
MST

Udvikling i luftkvalitet for 2030 i
relation til Nationalt program for
reduktion af luftforurening (NAPCP)
- Effekter af udvalgte initiativer
i regeringens klima- og luftudspil.
Aarhus Universitet, DCE – Nationalt
Center for Miljø og Energi,
Videnskabelig rapport nr. 31,
2019, 48 s.
DCE

Udvikling i luftkvalitet og
helbredseffekter for 2020 og 2030
i relation til Nationalt program for
reduktion af luftforurening (NAPCP).
Aarhus Universitet, DCE – Nationalt
Center for Miljø og Energi,
Videnskabelig rapport nr. 300,
2019, 52 s.
DCE

Urban Environmental Protection.
The strategic research agenda of
the German Environment Agency,
Umweltbundesamt, 2019.
UBA

World Health Statistics 2019:
Monitoring health for the SDGs
WHO


Sundhedsstyrelsens Rådgivende
Videnskabelige Udvalg for Miljø og
Sundhed, der er nedsat 30. juni
2008, har som overordnet mål at
underbygge indsatsen for at
forebygge sygdomme relateret til
miljøfaktorer.
mere om udvalget

Denne side formidler viden om
rapporter og møder
samt relevante internet
sider inden for området miljø og
sundhed.
tekstversion og sitemap

Nyt på siden

17-12-19: Nyt nummer af miljø og sundhed©2008 Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed
Siden vedligeholdes af udvalgets faglige sekretær Hilde Balling.
Publiceret 1. juli 2008.