Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg
for Miljø og SundhedNyheder

12.juni 2019:
Møde om luftforurening
program og tilmelding

Kommende møder
og kurser i Danmark

3-6. juni 2019:
Conference on Land Use
and Water Quality
Agriculture and
the Environment, Aarhus.
Hjemmeside

DHI kurser

SBI-kurser

Publikationer

02-05-19

Air pollution and child health:
prescribing clean air, WHO 2018.
WHO

Assessment of bio-CCS in 2°C
compatible scenarios,
Umweltbundesamt,2019.
UBA

Danish consumption and emission
of F-gases, Environmental Project
No. 2075, Miljøstyrelsen 2019
MST

Environmental impacts on biogenic
emissions of volatile organic
compounds (VOCs),
Umweltbundesamt 2019.
UBA

Environmental risks from mixtures
of antibiotic pharmaceuticals in
soils – a literature review.
Umweltbundesamt, 2019.
UBA

Evaluation of the health risks
related to the presence of
cyanogenic glycosides in foods
other than raw apricot kernels,
EFSA, 2019.
EFSA

FN-rapport: Global Environment
Outlook 6, UN Environment 2019.
UN

Health Effects of Ultrafine Particles.
UMWELT & GESUNDHEIT O5/2018
UBA

Människors hälsa i växande städer,
Vetenskapliga Rådet för Hållbar
Utveckling 2019.
Svensk rapport

Nanotoxicology State-of-the-Art
and Future Research Needs,
IMM-rapport 1/2018.
IMM

Ny viden 2018, Det Nationale
Forskningscenter for
Arbejdsmiljø, 2019.
NFA

Per- and polyfluoroalkyl substances
(PFASs) in food contact materials,
RIVM report 2019.
RIVM

PFASs in the Nordic environment,
Nordisk Ministerråd 2019:515.
Norden

Restaurering af urbane søer og
regnvandsbassiner ved anvendelse
af mikroorganismer,
Miljøstyrelsen, 2019.
MST

Terrestrisk risikovurdering af
problematiske stoffer i nedknust
asfalt, beton og tegl.
Miljø,projekt nr. 2069,
Miljøstyrelsen 2019.
MST

Udvikling i luftkvalitet for 2030 i
relation til Nationalt program for
reduktion af luftforurening (NAPCP)
- Effekter af udvalgte initiativer
i regeringens klima- og luftudspil.
Aarhus Universitet, DCE – Nationalt
Center for Miljø og Energi,
Videnskabelig rapport nr. 31,
2019, 48 s.
DCE

Udvikling i luftkvalitet og
helbredseffekter for 2020 og 2030
i relation til Nationalt program for
reduktion af luftforurening (NAPCP).
Aarhus Universitet, DCE – Nationalt
Center for Miljø og Energi,
Videnskabelig rapport nr. 300,
2019, 52 s.
DCE

Urban Environmental Protection.
The strategic research agenda of
the German Environment Agency,
Umweltbundesamt, 2019.
UBA

World Health Statistics 2019:
Monitoring health for the SDGs
WHO


Sundhedsstyrelsens Rådgivende
Videnskabelige Udvalg for Miljø og
Sundhed, der er nedsat 30. juni
2008, har som overordnet mål at
underbygge indsatsen for at
forebygge sygdomme relateret til
miljøfaktorer.
mere om udvalget

Denne side formidler viden om
rapporter og møder
samt relevante internet
sider inden for området miljø og
sundhed.
tekstversion og sitemap

Nyt på siden

15-05-19: Nyt nummer af miljø og sundhed

01-05-19: Nyt på kalenderen©2008 Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed
Siden vedligeholdes af udvalgets faglige sekretær Hilde Balling.
Publiceret 1. juli 2008.