Nyhedsarkiv 2017


11-12-17

Forskning

Regeringen Redegørelse om
forsknings- og innovationsområdet.
november 2017.
UFM

Kemiske stoffer

Freshwater Microplastics,
november 2017.
Springer Link

Pesticidrester i fødevarer 2016
– Resultater fra den danske
pesticidkontrol, november 2017.
DTU Fødevareinstituttet

Scientific opinion: Risks for
public health related to the
presence of furan and
methylfurans in food, 2017
EFSA

Luftforurening

Amap Core – Atmospheric Part.
Results from Villum Research
Station. Technical Report
No. 101, 2017.
DCE

Kildeopgørelse, helbredseffekter
og eksterme omkostninger af
luftforurening i København.
Videnskabelig rapport fra DCE,2017.
DCE

Particulate Air Pollutants,
Brain Structure, and
Neurocognitive Disorders in
Older Women,
HEI Research Report 193,
October 2017.
HEI

Urban PM2.5 Atlas:
Air Quality in European
cities. EUR - Scientific and
Technical Research Reports,
november, 2017.
JRC

Støj

Cardiovascular and metabolic
effects of environmental noise :
Systematic evidence review in
the framework of the development
of the WHO environmental noise
guidelines for the European Region,
november 2017.
RIVM

Flystøy og luftforurensning ved
flyplasser: Mulige helsekonsekvenser
ved Oslo lufthavn, oktober 2017.
FHI

Andre

Urban green space interventions
and health: A review of impacts
and effectiveness. Full report,2017.
WHO

25-08-17

Antibiotikaresistens

Report on consumption of
antimicrobial agents and
occurrence of antimicrobial
resistance in bacteria from
humans and food-producing
animals, 2017.
EFSA

Arbejdsmiljø

Ny viden i 2016 -
En oversigt med udvalgte
resultater fra NFAs
forskning i 2016.
NFA

Børn

Don’t pollute my future!
The impact of the
environment on children’s
health, 2017.
WHO

Inheriting a sustainable
world: Atlas on children’s
health and the environment,
2017.
WHO

Kemiske stoffer

Joint effects of
pharmaceuticals and chemicals
regulated under REACH in
wastewater treatment plant
effluents – Evaluating
concepts for a risk assessment
by means of experimental
scenarios, 2017.
UBA

Nye forureningsstoffer i
perkolat fra lossepladser,
Miljøprojekt nr. 1933, 2017.
MST

Pesticider i kosten,
Pesticidkontrol af fødevarer,
1. kvartal 2017.
DTU Food

Pesticiders skæbne i biologiske
rensningsanlæg -
Litteraturundersøgelse, 2017.
MST

Plug the marine litter tap:
A pilot study on potential
marine litter sources in
urban areas, TemaNord;2017:501.
Nordisk Ministerråd

Risks for human health
related to the presence of
pyrrolizidine alkaloids in
honey, tea, herbal infusions
and food supplements,
Statement juli 2017.
EFSA

Workshop Report HBM4EU:
Nordic workshop for
scientists and regulatory
agencies discussing HBM4EU -
the European human
biomonitoring initiative, 2017.
Nordisk Ministerråd

Luftforurening

Cardiovascular and
respiratory effects of air
pollution: application of
different observational study
designs and analysis
approaches,
Doktorafhandling, 2017.
Karolinska Institutet

LowCarbon Brændkammer,
Miljøprojekt nr. 1946, 2017.
MST

Zoonoser

Annual Report on Zoonoses
in Denmark 2016, 2017.
DTU Food

Andre

EEA Newsletter, juni 2017
EEA

Urban Green Space Interventions
and Health, A review of
impacts and Effectiveness, 2017.
WHO

11-07-17

Allergi

Allergy and tattoos,
Environmental Project
No. 1945, 2017.
MST

Allergy to Chromium –
Patient Characteristics
and Exposures
Ph.d. afhandling, 2017.
Videncenter for Allergi

Contact Allergy to
Methylisothiazolinone –
Observational and
Experimental Studies
Ph.d. afhandling, 2017.
Videncenter for Allergi

Antibiotikaresistens

Norden i samlet kamp mod
antimikrobiel resistens:
12 konkrete tiltag.
En hvidbog indeholdende
forslag til nye nordiske
initiativer, 2017.
Norden

Kemiske stoffer

Exposure of children and
unborn children to selected
chemical substances, Survey
of chemical substances in
consumer products No. 158,
2017.
MST

Nordic programme to
reduce the environmental
impact of plastic, 2017.
Norden

Nordic Workshop on PFASs:
Outcomes.
Nordiske Arbejdspapirer,
2017:913.
Norden

Analysis of PFASs and TOF
in products.
TemaNord 2017:543.
Norden

PFOA exposure and health.
A review of scientific
literature, Report 2017-0086.
RIVM

Report from a Nordic Seminar:
Global Chemicals and Waste
Governance Beyond 2020,
16-17 January 2017,
in Helsinki, Finland.
Norden

Risikovurdering af
3D-printere og 3Dprintede
produkter, Kortlægning af
kemiske stoffer i
forbrugerprodukter
nr. 160, 2017.
MST

Luftforurening

Air Quality in the Nordic
Countries and Climate Changes
in the Arctic: LINKA,
TemaNord 2017:542.
Norden

Multicenter Ozone Study
in oldEr Subjects (MOSES):
Part 1. Effects of Exposure
to Low Concentrations of
Ozone on Respiratory and
Cardiovascular Outcomes,
HEI Research Report 192,
2017.
HEI

The Particle Project 2014-2016.
Scientific Report No. 233, 2017.
DCE

Andre

Miljöhälsorapport 2017.
Folkhälsomyndigheten

19-05-17

Allergi

Nutritional factors and
allergic disease: from
infancy to adolescence,
IMM, Stockholm, 2016.
IMM

Antibiotikaresistens

EU Insights – Perceptions on
the human health impact of
antimicrobial resistance (AMR)
and antibiotics use in animals,
across the EU External Scientific,
Report,European Food Safety
Authority, 2017.
EFSA

Børn

Inheriting a sustainable world:
Atlas on children’s health and
the environment, WHO 2017.
WHO

Databaser

OpenFoodTox:
EFSA’s new one-click tool
for information on chemical hazards

Kemiske stoffer

Answers to frequently asked questions
to Hexabromocyclododecane (HBCD),
UmweltBundesamt december 2016.
UWBA

Kortlægning af Triclosan i kosmetiske.
produkter.Kortlægning af kemiske stoffer
i forbrugerprodukter nr. 152,
Miljøstyrelsen, 2016.
MST

Lithium, boron, cesium and other
potentially toxic metals in Swedish
well water, IMM Stockholm, 2017.
IMM

Microplastic in Danish wastewater -
Sources, occurrences and fate,
Environmental Project NO 1906,
Miljøstyrelsen, 2017.
MST

Oral Bioavailability of Nonpolar
Organic Chemicals in Soil for Use
in Human Health Risk Assessment,
Miljøprojekt nr. 1920,
Miljøstyrelsen, 2017.
MST

Risikovurdering af sundhedsskadelige
stoffer i bilers indeklima –
et forprojekt. Kortlægning af
kemiske stoffer i forbrugerprodukter
nr. 154, Miljøstyrelsen, 2017.
MST

Survey of triclosan in cosmetic
products. Survey of chemical
substances in consumer products
No. 152, Miljøstyrelsen, 2016.
MST

Luftforurening

The Effects of Policy-Driven Air
Quality.Improvements on Children’s
Respiratory Health, Research Report
190,The Health Effects Institute, 2017.
HEI

Kortlægning og risikovurdering af
partikel-og tungmetalemission fra
levende lys. Kortlægning af kemiske
stoffer i forbrugerprodukter nr. 156,
Miljøstyrelsen, 2017.
MST

State of Global Air Report.
The Health Effects Institute, 2017.
HEI

Nanomaterialer

NANoREG framework for the safety
assessment of nanomaterials,
JRC Science for Policy Report, 2017.
JRC

Støj

Managing exposure to noise in Europe,
EEA Briefing No 1/2017.
EEA

Andre

Danskernes arbejdsmiljø 2014,
NFA, 2016.
NFA

Faktablad om nikkel, GEUS 2016.
GEUS

Mapping Europe's environmental future:
understanding the impacts of global
megatrends at the national level,
EEA, 2017.
EEA

Miljöhälsorapport 2017,
IMM, Stockholm.
IMM©2008 Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed