Udvalgets medlemmer og deres suppleanter

| telefonnumre og e-mail adresser |
| tilbage til om udvalget |


Professor, ph.d.
Ulla Vogel (formand)
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Suppleant:
Seniorforsker.
Karin Sørig Hougaard
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Centerleder, professor, ph.d.,lektor ph.d.
Eva Bonefeld-Jørgensen
Center for Arktisk Sundhed,
Sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed
Institut for Folkesundhed,
Aarhus Universitet

Suppleant
Lektor ph.d.
Manhai Long
Center for Arktisk Sundhed,
Sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed
Institut for Folkesundhed,
Aarhus Universitet

Overlæge, dr. med.
Niels Ebbehøj
Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling
Bispebjerg Universitetshospital

Suppleant:
Overlæge, ph.d.
Charlotte Brauer
Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling
Bispebjerg Universitetshospital

Professor, ph.d.
Annette Kjær Ersbøll
Statens Institut for Folkesundhed
Syddansk Universitet

Suppleant:
Forskningsleder, dr.med., ph.d.
Janne Tolstrup
Statens Institut for Folkesundhed
Syddansk Universitet

Professor, ph.d.
Lars Gunnarsen
Statens Byggeforskningsinstitut,
Aalborg Universitet

Suppleant:
Seniorforsker
Helle Vibeke Andersen
Statens Byggeforskningsinstitut,
Aalborg Universitet

Professor, ph.d.
Tina Kold Jensen
Forskningsenheden for Miljømedicin,
Institut for Sundhedstjenesteforskning, IST,
Syddansk Universitet - Odense.

Suppleant:
Professor, ph.d.
Jesper Bo Nielsen
Forskningsenheden for Miljømedicin,
Institut for Sundhedstjenesteforskning, IST,
Syddansk Universitet - Odense

Professor, dr. med.
Jeanne Duus Johansen
Videncenter for Allergi
Herlev og Gentofte Hospital

Suppleant:
Ledende overlæge, dr. med.
Claus Zachariae
Hud-og allergiafdelingen
Herlev og Gentofte Hospital

Professor, sektionsleder, ph.d.
Ole Hertel
Institut for Miljøvidenskab og
Nationalt Center for Miljø og Energi
Aarhus Universitet

Suppleant:
Seniorforsker, ph.d.
Katrin Vorkamp
Institut for Miljøvidenskab og
Nationalt Center for Miljø og Energi
Aarhus Universitet

Professor, ph.d.
Lisbeth E. Knudsen
Afdeling for Miljø og Sundhed,
Institut for Folkesundhedsvidenskab,
Københavns Universitet

Suppleant:
Professor, dr. med.
Peter Møller
Afdeling for Miljø og Sundhed,
Institut for Folkesundhedsvidenskab,
Københavns Universitet

Institutdirektør, ph.d.
Christine Nellemann
DTU Fødevareinstituttet,
Danmarks Tekniske Universitet

Suppleant:
Professor, ph.d.
Anne Marie Vinggaard
DTU Fødevareinstituttet,
Danmarks Tekniske Universitet

Professor, ph.d.
Ole Raaschou-Nielsen
Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning
Kræftens Bekæmpelse

Suppleant:
Seniorforsker, ph.d.
Mette Sørensen
Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning
Kræftens Bekæmpelse

Akademisk medarbejder
Pernille Søgaard Thygesen
Sundhedsstyrelsen
Forebyggelse

Suppleant:
Institutchef
Mette Øhlenschlæger
Sundhedsstyrelsen
Strålebeskyttelse (SIS)

Afdelingslæge, ph.d.
Hanne Vestergaard
Statens Serum Institut

Suppleant:
Afsnitsleder, seniorforsker, ph.d.
Steen Ethelberg
Statens Serum Institut

| tilbage til om udvalget |©2008 Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed