Udvalgets medlemmer og deres suppleanter

| telefonnumre og e-mail adresser |
| tilbage til om udvalget |


Professor, ph.d.
Ulla Vogel (formand)
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Suppleant:
Seniorforsker.
Karin Sørig Hougaard
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Professor, centerleder, ph.d.
Eva Bonefeld-Jørgensen
Center for Arktisk Sundhed,
Sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed
Institut for Folkesundhed,
Aarhus Universitet

Suppleant:
Lektor, ph.d.
Manhai Long
Center for Arktisk Sundhed,
Sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed
Institut for Folkesundhed,
Aarhus Universitet

Overlæge, ph.d.
Charlotte Brauer
Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling
Bispebjerg Universitetshospital

Suppleant:
Overlæge, ph.d.
Harald Meyer
Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling
Bispebjerg Universitetshospital

Professor, ph.d.
Annette Kjær Ersbøll
Statens Institut for Folkesundhed
Syddansk Universitet

Suppleant:
Forskningsleder, dr.med., ph.d.
Janne Tolstrup
Statens Institut for Folkesundhed
Syddansk Universitet

Afsnitsleder, seniorforsker, ph.d.
Steen Ethelberg
Statens Serum Institut

Professor, ph.d.
Lars Gunnarsen
Statens Byggeforskningsinstitut,
Aalborg Universitet

Suppleant:
Seniorforsker
Helle Vibeke Andersen
Statens Byggeforskningsinstitut,
Aalborg Universitet

Professor, ph.d.
Tina Kold Jensen
Forskningsenheden for Miljømedicin,
Institut for Sundhedstjenesteforskning, IST,
Syddansk Universitet - Odense.

Suppleant:
Professor, ph.d.
Jesper Bo Nielsen
Forskningsenheden for Miljømedicin,
Institut for Sundhedstjenesteforskning, IST,
Syddansk Universitet - Odense

Professor, dr. med.
Jeanne Duus Johansen
Videncenter for Allergi
Herlev og Gentofte Hospital

Suppleant:
Ledende overlæge, dr. med.
Claus Zachariae
Hud-og allergiafdelingen
Herlev og Gentofte Hospital

Professor, sektionsleder, ph.d.
Ole Hertel
Institut for Miljøvidenskab og
Nationalt Center for Miljø og Energi
Aarhus Universitet

Suppleant:
Seniorforsker, ph.d.
Katrin Vorkamp
Institut for Miljøvidenskab og
Nationalt Center for Miljø og Energi
Aarhus Universitet

Professor, ph.d.
Lisbeth E. Knudsen
Afdeling for Miljø og Sundhed,
Institut for Folkesundhedsvidenskab,
Københavns Universitet

Suppleant:
Professor, dr. med.
Peter Møller
Afdeling for Miljø og Sundhed,
Institut for Folkesundhedsvidenskab,
Københavns Universitet

Institutdirektør, ph.d.
Christine Nellemann
DTU Fødevareinstituttet,
Danmarks Tekniske Universitet

Suppleant:
Professor, ph.d.
Anne Marie Vinggaard
DTU Fødevareinstituttet,
Danmarks Tekniske Universitet

Professor, ph.d.
Ole Raaschou-Nielsen
Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning
Kræftens Bekæmpelse

Suppleant:
Seniorforsker, ph.d.
Mette Sørensen
Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning
Kræftens Bekæmpelse

Akademisk medarbejder
Pernille Søgaard Thygesen
Sundhedsstyrelsen
Forebyggelse

Suppleant:
Institutchef
Mette Øhlenschlæger
Sundhedsstyrelsen
Strålebeskyttelse (SIS)

| tilbage til om udvalget |©2008 Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed