Oversigt over danske forskningsprojekter inden for miljø og sundhed

Projektoversigten videreføres ikke længere. Der henvises i stedet til medlemsinstitutionernes hjemmesider.

Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

DTU Fødevareinstituttet

Kræftens Bekæmpelse

Miljømedicin, Syddansk Universitet, Odense

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Statens Serum Institut

Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital

| tilbage til tekstversion |©2008 Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed